IT OUTSOURCING

Bodyshop, Personálny leasing, Bodyleasing, prípadne Offshoring, Nearshoring. Synonymá a formy outsourcingu IT personálu. Je používaný väčšinou v prípadoch, kedy spoločnosť identifikuje potrebu krátkodobo pokryť IT kompetencie, ktoré nie je schopná v stanovenom čase zastrešiť internými zamestnancami.

VÝHODY PERSONÁLNEHO IT OUTSOURCINGU

icon box image

- nestrácate čas s dlhým výberovým procesom

- veľkosť tímu môžte flexibilne prispôsobiť potrebám projektu

- nenesiete za smartlancera vedľajšie náklady - odvody, poistenia, dovolenky, vzdelávanie

- náklady vstupujú do firmy vo forme CAPEXov, nie OPEXov, znižujete teda mzdové náklady

- platíte len za reálne dodané služby na základe dohodnutej hodinovej sadzby

- môžte sa naplno venovať vášmu core biznisu

PRIEBEH PROCESU OUTSOURCINGU

icon box image

1. POŽIADAVKY PROJEKTU

Stanovíte si požiadavky projektu - časové rozpätie, kompetencie, rozpočet pozícií, ktoré potrebujete obsadiť a preferovanú formu spolupráce - onsite/offsite, fulltime/parttime.

icon box image

2. POOL KANDIDÁTOV

Z nášho poolu smartlancerov vyselektujeme vhodných a dostupných kandidátov a zašleme vám ich profily.

icon box image

3. SELEKCIA

Zo zaslaných profilov si vyberiete top kandidátov, s ktorými sa chcete stretnúť, zašlete nám vhodné termíny a my zorganizujeme osobné stretnutia s vybranými smartlancermi priamo u vás. 

icon box image

4. UZATVORENIE ZMLUVY

V prípade obojstranného záujmu uzatvoríme zmluvu a poskytneme vám nášho smartlancera za dohodnutých podmienok k dispozícii.