AKO ZALOŽIŤ ŽIVNOSŤ

Cesta, ako získať živnostenské oprávnenie bez potreby navštevy úradov, je využitie služieb Ústredného portálu verejných služieb www.slovensko.sk a elektronického občianskeho preukazu eID alebo využitie služieb spoločnosti špecializovanej na zakladanie spoločností. V prípade, že si ešte eID na ÚPVS nepoužíval, vyhraď si na registráciu živnosti cca 2-3 hodiny času a dostatok trpezlivosti. Pri elektronickom podaní však ušetríš za každý predmet voľnej živnosti 5 Eur na poplatkoch a čakanie na úradoch. 


Pre elektronickú registráciu živnosti budeš potrebovať eID, čítačku eID, nainštalovaný softvér k eID a skeny povinných príloh.

icon box image

PREDMET PODNIKANIA

Prvým krokom je vybrať vhodný predmet podnikania. Oproti minulým rokom sa mierne upravila klasifikácia voľných živností, preto odporúčame použiť najnovší Zoznam odporúčaných voľných živností a ich klasifikácie. Nájdete ho napríklad tu

Predmety podnikania pokrývajúce väčšinu aktivít IT freelancera:

  • - Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  • - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • - Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  • - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

icon box image

NÁZOV PODNIKANIA

Obchodné meno pri živnosti musí obsahovať meno a priezvisko vlastníka s možnosťou uvedenia aj názvu firmy v nasledovných formátoch:

- Ing. Peter Chytrý
- Ing. Peter Chytrý SmartPC

icon box image

REGISTRÁCIA NA ŽIVNOSTENSKOM ODBORE

Na webovej lokalite www.slovensko.sk treba vybrať správnu službu registrácie živnostenského podnikania. Túto úlohu plní Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania prostredníctvom JKM (Jednotného kontaktného miesta). Elektronickú službu registrácie živnosti nájdeš tu. Odporúčame používať Internet Explorer.

V prípade, že si registruješ len voľné živnosti a sídlo budeš mať na inom mieste, než je Tvoje bydlisko, budeš ako prílohu potrebovať iba oprávnenie užívať nehnuteľnosť (napr. Nájomná zmluva).

JKM Ťa spolu s ohlásením živnosti prihlási:
- do zdravotnej poisťovne
- u správcu dane
- vyžiada si Tvoj výpis z Registra trestov

icon box image

PODNIKATEĽSKÝ ÚČET

Založiť si podnikateľský účet nie je podmienkou podnikania, no po praktickej stránke uľahčí množstvo agendy - finančné transakcie, ich sledovanie, účtovníctvo, atď. Do 15 dní od jeho založenia je potrebné o tom informovať príslušný daňový úrad. 

icon box image

Odvody

Počas prvého roka po začatí podnikania ako SZČO nemusíš platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade ich neplatenia ale nepožívaš ani výhody z nich plynúce (zarátavanie do odpracovaných rokov pre účely výpočtu dôchodku, dávky v nezamestnanosti, a pod.).

Čo si ale platiť musíš sú odvody do zdravotnej poisťovne v aspoň minimálnej výške 61,82 Eur mesačne (pre rok 2017).

icon box image

Ostatné

V prípade, že začínaš podnikať odchodom zo zamestnania, požiadaj zamestnávateľa o potvrdenie o príjmoch a zaplatených preddavkoch na daň.

V prípade, že sa chceš prihlásiť ako dobrovoľný platca DPH, môžeš tak spraviť na príslušnom Daňovom úrade. Povinnosť prihlásiť sa ako platca má subjekt až po dosiahnutí tržby 49 790 Eur v úhrne za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov.

V prípade úplnosti a správnosti podkladov JKM do 3 dní vydá Osvedčenie o živnostenskom oprávnení spolu s prideleným IČOm, Daňový úrad Ti na žiadosť JKM zašle Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ.Gratulujeme, týmto si oprávnený začať podnikať ako živnostník / SZČO.